WELCOME TO VIETNAM DENTAL EXPO
POTENTIAL SUCCESS WITH BUSINESS IN DENTAL INDUSTRY IN VIETNAM

AI CÓ THỂ THAM DỰ VIETNAM ELEVATOR EXPO 2021?

Triển lãm VIETNAM ELEVATOR EXPO 2021 hướng tới tất cả mọi người trong lĩnh vực thương mại có liên quan tới quản lý, lắp đặt, hiện đại hóa và sử dụng thang máy và thang cuốn trong bất kỳ hình thức tư nhân, thương mại hoặc các công trình xây dựng công: các nhà thầu, các tư vấn , các kỹ sư, các đại diện chính quyền địa phương, các nhà quản lý, các kiến trúc sư, các quản lý cơ sở,các  giám sát  viên số lượng, các nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, các nhà phát triển bất động sản,v,v…

THỜI GIAN THAM DỰ SỰ KIỆN?

Sảnh mở cửa cho du khách lúc 9:00 sáng mỗi ngày.

TÔI CÓ THỂ MANG THEO TRẺ EM KHÔNG?
Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham dự sự kiện ngoại trừ trong hoàn cảnh đặc biệt và theo thỏa thuận trước với ban tổ chức.